http://www.progastro24.pl

Szwaczka/Швея

Data dodania: 05-12-2018
Ogłaszany przez: Bartłomiej Sopiak
Rodzaj: Oferuję Pracę
Województwo: Łódzkie

EWC Agencja Pracy Tymczasowej nr. 17377 dla swojego Klienta firmy szwalniczej produkującej pościel oraz inny asortyment na zamówienie, poszukuje kandydata do pracy na stanowisko:

 

Szwaczka

miejsce pracy – Wierzchlas

 

EWC.003.ŁÓDŹ

 

Wynagrodzenie: 12zł netto/godzina

 

Obowiązki:

 • Szycie odzieży

 

Wymagania:

 • dobra organizacja pracy
 • odpowiedzialność
 • doświadczenie w szyciu odzieży z wykorzystaniem maszyn do szycia firmy Juki, Jack. Stębnówki i overlocki

 

Oferujemy:

 • umowę zlecenie
 • zapewniamy darmowe mieszkanie

 

Jeśli zainteresowała Cię nasza oferta, prześlij nam swoją aplikację na adres:

 

rekrutacja@ewc.com.pl

tel.: +48 572 254 233

 

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

 

Prosimy o załączenie do aplikacji następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez EWC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla celów obecnych i przyszłych rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2016 r., poz. 922.). Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/ny, że EWC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu jest administratorem moich danych osobowych, że dane te będą przetwarzane wyłącznie w celu realizowania wszelkich czynności związanych z ewentualnym zawarciem umowy będącej podstawą zatrudnienia oraz związanych z tym zatrudnieniem, że moje dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, jak również upoważnionym na podstawie zawartych przez EWC Spółka z o.o umów. Nadto oświadczam, że swoje dane udostępniam dobrowolnie oraz że zostałam/em pouczona/y o prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawianiu w przypadku, gdy są one niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe.”

 

Zgodnie z obowiązującym prawem EWC nie pobiera opłat od kandydatów za udział w procesach rekrutacyjnych.

 

RODO - zobacz jak przetwarzamy Twoje dane:

 

http://eastwestconnect.pl/oferta/rodo-zobacz-jak-przetwarzamy-twoje-dane/

 

 

 

EWC агентство по временному трудоустройству № 17377 занимаемся набором людей для работы на должность:

 

Швея

место работы – Wierzchlas

 

EWC.003.ŁÓDŹ

 

Зарплата: 12 зл нетто в час

 

Описание работы:

·        Пошив одежды

 

Требования:

·        хорошая организация работы

·        ответственность

·           опыт работы в пошиве одежды с  использованием швейных машин фирмы Juki, Jack, оверлок

 

Мы предлагаем:

·        легальное трудоустройство  (umowazlecenie)

·        предоставляем жилье.

·        оформляем приглашение бесплатно.


Если Вас заинтересовало наше предложение, пожалуйста, присылайте Ваше резюме на электронный адрес:

 

rekrutacja@ewc.com.pl

тел: +48 799 081 116 (Viber, WhatsApp)

 

Информируем, что мы свяжемся только с отобранными кандидатами.

 

Прошу о добавлении нижеподаного соглашения. „Я выражаю свое согласие на обработку EWC SP. Z O.O, офисом во Вроцлаве, моих персональных данных, содержащихся в моем приеме на работу для целей текущих и будущих набора (в соответствии с Законом от 29.08.1997. о защите персональных данных, dz. u. с 2016 года., поз. 922.). Одновременно заявляю, поинформирован, что EWC SP. Z O.O, офисом во Вроцлавеявляется администратором моих личных данных, что эти данные будут обрабатываться только в целях осуществления всех действий, связанных с возможным заключением договора, являющегося основанием для трудоустройства и связанные с этим наймом, что мои персональные данные будут переданы только лицам, имеющим право в соответствии с положениями закона, а также уполномоченным в соответствии с заключенным EWC SP. Z O.O, договоров. И я заявляю, что свою данные передаю добровольно и что являюь поинформированым о праве доступа к содержанию своих персональных данных и их исправлении в случае, если они являются неполными, устаревшими или неточными”

 

Согласно действующему законодательству, EWC не взимает плату от кандидатов для участия в процессе найма на работу.

 

RODO – посмотрите, как мы обрабатываем Ваши данные:

 

http://eastwestconnect.pl/ru/oferta/polski-rodo-zobacz-jak-przetwarzamy-twoje-dane/

 

 

 

Partnerzy

 • Stowarzyszenie Kucharzy Polskich
 • Pomorska Akademia Kulinarna
 • Czas na gęsine
 • Hotel Słoneczny Młyn
 • Gastroexpo
 • Zsgh
 • Ogólnopolski Festiwal Zalewajki
 • Targi EkoStyl
 • ProGastro
 • Doceń Polskie
 • PolagraGastro
 • World Hotel
 • Międzynarodowe Targi Wyposażenia Hoteli i Gastronomii HORECA®
 • Ogólnopolski Cech Rzeźników-Wędliniarzy-Kucharzy
 • Warsaw Gastro Show
 • Mazury Horeca
 • eurogastro
 • World food warsaw
 • Foodexpo
 • kongres
 • POLAND 100 BEST RESTAURANTS 2017
 • Worldfood