http://www.progastro24.pl

GHP- podstawowe informacje

21-07-2011
Dobra Praktyka Higieniczna – GHP - to wszystkie działania, które należy podjąć oraz zapewnić odpowiednie warunki higieniczne w celu zagwarantowania bezpieczeństwa produkowanej żywności. Muszą one być spełnione i kontrolowane na poszczególnych etapach produkcji. Obszar działania Obszar działania Dobrej Praktyki Higienicznej obejmuje • wszystkie obiekty zakładu wraz z układem funkcjonalnym, • infrastrukturę zakładu, jego lokalizację oraz otoczenie, • szkolenie personelu, • higiena personelu, • maszyny i urządzenia, • proces mycia i dezynfekcji, • dostęp do wody, • kontrola odpadów, • transport wewnętrzny, • przechowywanie żywności. Wdrażanie GHP oraz dokumentacja Proces wdrażania GHP jest bardzo ważny w bezpieczeństwie żywności. Proces ten polega na odpowiednim usytuowaniu zakładu w miejscu bezpiecznym, chroniącym przed negatywnymi skutkami otoczenia, zachowania estetyki i utrzymania czystości wokół zakładu. Ważnym aspektem jest także zapewnienie odpowiedniego stanu sanitarnego oraz technicznego budynku, wszystkie pomieszczenia w budynku powinny posiadać odpowiednią funkcję względem jego przeznaczenia. W projekcie budynku należy uwzględnić podział budynku na strefę czystą i brudną oraz zapewnić odpowiednie ciągi komunikacyjne tak, aby na krzyżowała się droga czysta z brudną. Pomieszczenia zakładu produkcyjnego powinny być wykonane z odpowiednich materiałów, posiadać odpowiednie oświetlenie oraz wentylację. Budynek winien być wyposażony w odpowiednią ilość urządzeń i maszyn produkcyjnych, utrzymywanych w czystości i pełnej sprawności technicznej. Urządzenia te powinny być serwisowane oraz kalibrowane według ustalonego harmonogramu. Wszelkie procesy mycia i dezynfekcji należy rejestrować poprzez zapis w odpowiednich formularzach zgodnie z założonym planem, także należy przeprowadzać testy skuteczności działalności stosowanych środków chemicznych. Zakład produkcyjny powinien posiadać aktualne wyniki badania wody, uznające ją za zdatną do spożycia. Na terenie przedsiębiorstwa należy przeprowadzać kontrole obecności szkodników, w momencie stwierdzenia ich obecności kierownik zakładu ma obowiązek zamknięcia przedsiębiorstwa i dokonanie deratyzacji przez odpowiednia do tego celu firmę. Zatrudniony personel musi zostać odpowiedni przeszkolony z zakresu przepisów BHP oraz higieny pracy, szkolenia takie należy powtarzać w odpowiednich odstępach czasu. Po zakończeniu szkolenia pracownik ma obowiązek przestrzegania poznanych przepisów na przeprowadzonych szkoleniach. Wszelkie szkolenia odbyte przez pracowników winny być udokumentowane na odpowiednich formularzach poprzez podpisy osób biorących udział w szkoleniu. W zakładzie produkcyjnym należy prowadzić kontrole higieny personelu oraz stanu zdrowia. Przed przystąpieniem do pracy pracownik wypełnia formularz oceny stanu zdrowia oraz higieny oraz potwierdza zgodność zapisów własnoręcznym podpisem. W magazynach do przechowywania środków spożywczych należy utrzymywać odpowiedni porządek oraz zapewnić odpowiednie warunki względem temperatury i wilgotności. Magazyny powinny zostać odpowiednio podzielone względem grup środków spożywczych. W gospodarce magazynowej należy stosować zasadę FIFO - first in, first out- pierwsze weszło, pierwsze wyszło. W myśl zasady towar, który został umieszczony w magazynie pierwszy, wychodzi z niego w pierwszej kolejności. Odpowiedni i dokładny system dokumentacji i zapisów obejmujący wszystkie obszary zawarte w Kodeksie Praktyki Higienicznej udowadnia iż działania realizowane w zakładzie w związku z bezpieczeństwem żywności są odpowiednio realizowane.

 


 

 

Partnerzy

 • Stowarzyszenie Kucharzy Polskich
 • Pomorska Akademia Kulinarna
 • Czas na gęsine
 • Hotel Słoneczny Młyn
 • Gastroexpo
 • Zsgh
 • Ogólnopolski Festiwal Zalewajki
 • Targi EkoStyl
 • ProGastro
 • Doceń Polskie
 • PolagraGastro
 • World Hotel
 • Międzynarodowe Targi Wyposażenia Hoteli i Gastronomii HORECA®
 • Ogólnopolski Cech Rzeźników-Wędliniarzy-Kucharzy
 • Warsaw Gastro Show
 • Mazury Horeca
 • eurogastro
 • World food warsaw
 • Foodexpo
 • kongres
 • POLAND 100 BEST RESTAURANTS 2017
 • Worldfood